UAB Žvyro karjerai

 • Bendrovė įkurta 1998 metais.
 • Gamyba: vietinių naudingųjų iškasenų (žvyro, smėlio) gavyba ir perdirbimas; granito skaldos importas ir reeksportas arba perdirbimas. Eksploatuojami karjerai - Trakų ir Margio.
 • Per metus įmonės pagaminama LST EN standartų reikalavimus atitinkančios žvirgždo bei žvirgždo skaldos ar mišinių su smėliu produktai atsakingose konstrukcijose neretai pakeičia gerokai brangesnę atvežtinę granito skaldą.
  Taip valstybė kasmet sutaupo iki 5 mln Lt. Šią sumą palikdama šalies biudžete, Lietuvos Respublika ne tik surenka papildomų mokesčių, bet dar ir išsaugo šalies lėšas, kurias tektų naudoti granitui užsienio šalyse pirkti.

 • Paslaugos: medžiagų tiekimas automobiliniu ir geležinkelio transportu bei laivais.
 • Tiekimų rinka: Lietuva, Ukraina, Rusijos Kaliningrado sritis.
 • Įmonėje dirba: 50 profesionalių darbuotojų kolektyvas.
 • Investuojama į tolesnį medžiagų kokybės gerinimą, aplinkosaugą, darbo našumo didinimą bei inovacijas. Tai padeda išlaikyti patikimo tiekėjo vardą bei didinti klientų skaičių.
 • Net 25 įmonėje gaminamos medžiagų frakcijos atitinka LST EN standartų reikalavimus. Tai, ko gero, didžiausias taip įvertintų produktų skaičius Lietuvos įmonėje.
 • Trakų karjero smėlio ir žvirgždo mišinys frakcija 0/4 yra pelnęs Lietuvos Metų gaminio apdovanojimą.
 • Pastarųjų metų inovacija – granito skaldos ir žvyro smėlio mišinys fr 0/32mm tyrimų duomenimis po permerkimo rodo 15% geresnius rezultatus nei kitos kelių pagrindams naudojamos medžiagos ir patvirtina, jog šis mišinys po atmosferinio poveikio yra stipriausia šalyje naudojama medžiaga kelių bei aikščių pagrindams. (Kritus medžiagų poreikiui ir nutraukus vieno iš mišinio sudėtinių dalių gamybą nuo 2010-04-01 ši medžiaga išbraukta iš gaminamų medžiagų sąrašo. Tačiau atsigavus aukščiausios kokybės medžiagų poreikiui gamyba gali būti bet kada atnaujinama.)
 • Gamybos kokybės valdymo sistema užtikrina medžiagų kokybės reikalavimus. O bendrovės Inovacijų taryba (4 skirtingų mokslo krypčių magistrai) analizuoja technologijų naujoves.